2. revizyon için öneri

60 yaşında erkek hasta travmatik septal deformite tip düşüklüğü nazal valv yetersizliği nedeniyle açık teknik septoplasti ile opere edildi. Operasyon sırasında kıkırdak nazal septum ön kısmı izlenmedi ya da kısa nazal septumla karşılaşıldı. Yaklaşık 3×2 genişliğinde kıkırdak septum izlendi. 1.5 cm tabanda detek kalacak şekilde öne 1×2 cm septal extansion graft konuldu. Sefalik rezeksiyon uygulandı. Sefalik rezeksiyonda elde edilen kıkırdaklar birbirine dikilerek strut graft olarak hazırlandı. LAlar kartilaj medial kurusları tabana yakın kısımdan extansion graft e dikilerek modifiye tongue and grove uyguklandı. Minimal bir lateral kurural çalma yapıldı. Spreader flap hazırlanara upper lateraller katlanarak septuma dikildi. Ardından operasyon tamamlandı. post op 1. ayda sağlanan nazal tip desteği yetersiz kaldı. Buurun ucu anlamlı derecede çöktü. Sol alar taban sağa göre 0.5 cm aşağıda kaldı. Burun delikleri gerek karşıdn balkışta gerekse baş yukarı bakıda anlamlı derecede asimetrik izlendi. Hastanın nefes alma güçlüğü düzelmedi. Yaklaşık 6 ay post op beklendikten sonra kosta ile revizyon uygulandı. Nazal septum total rekonstrükte edildi. Spreader graftleme yapıldı. Ancak alar kartilajların medial kruslarının koyulan strut graftle beraber nekroze olduğu izlendi. Kolimellar alanda ciddi fibrozis izlendi. Kolimellaya tek parça kalın strut graft koyularak medial kurus bakiyeleri bunun üzerine sütüre edildi. Alar tabanlardan solda asimetrik aşağıda olan kanadın yukarı çekilmesi için mukozal rezeksiyon ve sütürleme yapıalrak simetri sağlandı. Operasyon tamamlandı. Post op 3. 4. haftada kolimellaya yerleştirilen strut graft nekroze oldu ve akıntı izlendi. Bunun üzerine antibiyoterapi ve pansuman yapıldı. Akıntı ve enfeksiyon hali gerilese de kolimellada retraksiyon kısalma tip düşüklüğü burun deliklerinde asimetri izlendi. Bu aşamada önerilerinizi rica ediyorum. Resimleri en kısa zamanda eklemeye çalışacağım. Şu an son ameliyattan itibaren 2 ay geçti.

1 Response

Yorum Yazın